<SMS>
  <oturum>
   <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>
   <sifre>Şifre</sifre>
  </oturum>
  <mesaj>
   <baslik>DENEME</baslik>
   <metin>XML Api ile sms gonderimi...</metin>
   <alicilar>5329998877,5309998877,5429998877</alicilar>
   <tarih>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</tarih>
  </mesaj>
  <karaliste>kendi|genel</karaliste>
  <izin_link>true | false</izin_link>
  <izin_telefon>true | false </izin_telefon>
</SMS>
										
										

Örnek PHP kodu için tıklayın

Parametreler :

kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.

sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.

baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir. Azami 11 karakter olabilir.

metin : Mesaj metnini belirtir.

alicilar : Mesajın gönderileceği numaraları belirtir. Başına 0 konulmadan girilmelidir. Birden fazla kişiye mesaj göndermek için araya virgül (,) konularak yazılmalıdır.

tarih : Boş bırakılması durumunda mesaj hemen gider, ileri bir tarihte gönderim için 19 karakter olacak şekilde yukarıdaki tarih formatına uygun olmalıdır.

karaliste : Sistem üzerinde bulunan karalisteyi kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. 2 parametre almaktadır. Bu parametreler, Genel (Genel olarak kullanılan karaliste) veya Kendi (size ait olan kara listeniz) olarak kullanılabilir.

izin_link : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal metninin eklenmesini sağlar. (Ör: SMS Listemizden çıkmak için http://iptal.biz/xxxxxx) false değeri izin linkinin eklenmemesini sağlar.

izin_telefon : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal telefonunun eklenmesini sağlar. (Ör: SMS Listemizden çıkmak için 02162120750 numarasını 1 kez çaldırınız.) false değeri izin linkinin eklenmemesini sağlar.

Dönen Sonuçlar :

Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir.

Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner. ERR kısmı her zaman sabittir.

XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi

XML ile SMS Gönderimi azami 10.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 10.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 10.000 er adetlik paketler halinde göndermeniz gerekmektedir.

XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.


<SMS>
  <oturum>
   <kullanici>Kullanıcı Adınız</kullanici>
   <sifre>Şifreniz</sifre>
  </oturum>
  <baslik>XML HITAPLI</baslik>
  <mesaj>
   <metin>Sayin Veli Dogan, borcunuz 15TL dir.</metin>
   <alici>5428887766</alici>
  </mesaj>
  <mesaj>
   <metin>Sayin Hasan Dogan, borcunuz 20TL dir.</metin>
   <alici>5556665544</alici>
  </mesaj>
  <mesaj>
   <metin>Sayin Haci Dogan, borcunuz 25TL dir.</metin>
   <alici>5057776655</alici>
  </mesaj>

 <karaliste>kendi|genel</karaliste>
  <izin_link>true | false</izin_link>
  <izin_telefon>true | false </izin_telefon>

</SMS> 
									

Örnek PHP kodu için tıklayın

Parametreler :

kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.

sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.

baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir. Azami 11 karakter olabilir.

: N sayıdaki mesaj döngüsü temsil eder.

metin : Mesaj metnini belirtir.

alici : Mesajın gönderileceği numarayı belirtir. Başına 0 konulmadan girilmelidir.

tarih : Boş bırakılması durumunda mesaj hemen gider, ileri bir tarihte gönderim için 19 karakter olacak şekilde yukarıdaki tarih formatına uygun olmalıdır.

karaliste : Sistem üzerinde bulunan karalisteyi kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. 2 parametre almaktadır. Bu parametreler, Genel (Genel olarak kullanılan karaliste) veya Kendi (size ait olan kara listeniz) olarak kullanılabilir.

izin_link : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal metninin eklenmesini sağlar. (Ör: SMS Listemizden çıkmak için http://iptal.biz/xxxxxx) false değeri izin linkinin eklenmemesini sağlar.

izin_telefon : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal telefonunun eklenmesini sağlar. (Ör: SMS Listemizden çıkmak için 02162120750 numarasını 1 kez çaldırınız.) false değeri izin telefonunun eklenmemesini sağlar.

Dönen Sonuçlar :

Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir.

Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner. ERR kısmı her zaman sabittir.

XML ile Rapor Sorgulama

Bu metod ile gönderimlerinize ait raporlarınızı anında sorgulayabilirsiniz

XML Rapor Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.


<RAPOR> 
  <oturum> 
   <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici> 
   <sifre>Şifre</sifre>
  </oturum>
  <rapor>
   <raporid>Mesaj gonderimi sirasinda gelen ok cevapli id...</raporid>
  </rapor>
</RAPOR> 
										

Örnek PHP kodu için tıklayın

Parametreler :

kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.

sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.

raporid : Mesaj gönderiminden dönen mesaj id sidir.

Dönen Örnek XML Yapısı:

<SONUC> 
  <BEKLEYEN> 5329998877,5338887766</BEKLEYEN> 
  <ILETILEN> 5459998877</ILETILEN> 
  <HATALI> 5006665544</HATALI> 
</SONUC>

XML ile Bakiye Sorgulama

Bu metod ile kredilerinizi anında sorgulayabilirsiniz.

XML Bakiye Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<RAPOR> 
  <oturum> 
   <kullanici>532xxxxxxx</kullanici> 
   <sifre>1234</sifre> 
  </oturum> 
</RAPOR>

Örnek PHP kodu için tıklayın

Parametreler :

kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.

sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.

Dönen Örnek Sonuç Yapısı:

String şeklinde döner. XML tag içermez.

numerik(0)
alphanumeric(999)