Gerekli Evraklar

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi
 • Vergi levhası,
 • İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
 • Şahıs firmalarında veri levhasında unvan yer almıyor ise marka tescil, fatura, yazar kasa fişi gibi resmi evrak eklenmelidir.

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi ,
 • Yetkilendirme Belgesi,
 • Ruhsat,
 • Franchise Sözleşmesi

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi ,
 • Karar Defterinin ilk sayfası,
 • Karar defterinden başkanı gösteren sayfa.

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi,
 • Domain Faturası
 • Alan adı kayıtlarının (whois bilgisi) ekran görüntüsü
 • z

 • Kimlik belgesi ,
 • E devletten çıkarılmış pdf halinde ikametgah,